Sunday, 13 October 2013

Surah 106{106}
QURISY (bangsa quris) 1~4.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Lantaran (Allah) melindungi quris
2. (Iaitu) melindungi mereka didalam pelarian musim dingin dan musim panas.
3. Maka hendaklah mereka menyembah (Allah) Tuhan bagi rumah itu.
4. Yang mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan.

[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ulasan Surah].